R. Kiss Lenke

szobrászművész

(1926 - 2000)

Előszó

Kedves Látogató !

R. Kiss Lenke szobrászművész fiai vagyunk.

Édesanyánk 20 évvel ezelőtt bekövetkezett halála óta hordozzuk művészi hagyatéka közkincsé tételének terhét, ez idáig megoldás nélkül. A honlap ezt a feladatot kísérli meg teljesíteni.

Azt szeretnénk, hogy aki megnézi, olvassa ezt a honlapot az érzékelje azt az emberfeletti munkát, amit Édesanyánk végzett.

Édesanyánk, aki a XX. század gyermeke volt, a korszellemen túl is szinte vallásosan tisztelte a munkát. Amikor gyerekként megkérdeztük tőle, hogyan tudsz szobrot csinálni, egy kínai mesével válaszolt:

Egyszer egy ember a festőtől kért egy kakas képet.

 Jöjjön vissza a jövő héten. – mondta a festő. A következő héten még nem volt kész a kakaskép, és a festő ismét csak azt kérte a megrendelőtől, hogy jöjjön vissza a jövő héten. Így ment ez egy évig, de akkor a megrendelő már dühösen vonta felelősségre a festőt. 

Igen, a kakas – mondta a festő. Elővett egy ív papírt és pár ecsetvonással egy tökéletes kakast festett. 

Ha ez ennyi, akkor miért kellett egy évet várnom? – ordított a megrendelő. A festő ekkor bevezette egy szobába, ami telis-tele volt azokkal a kakas festményekkel, melyeket az elmúlt egy év alatt festett.

 A munka művészi élete során végigkísérte, hiszen a szobrászat gyakran nehéz, az anyaggal vívott harc, melyben nőként a férfiakkal szemben komoly hátrányban volt. De soha nem adta fel, és néha betegen is alkotott, élete meghatározó elvének elfogadva mestere, Mikus Sándor tanácsát: „Ne figyeljen oda, csak dolgozzon, dolgozzon.”

A honlapon bemutatott művek sajnos Édesanyánknak nem az összes munkája: sok szobor gipsz modellje megsemmisült, köztéri munkái eltűntek, stb. 

Kívánjuk, hogy a bemutatott műalkotások harmóniája érintse meg a szívüket és lelküket!

Budapest, 2021
Rábai György

Ui: „Minden sikeres férfi mögött áll egy nő.” mondja a közmondás. Ez Édesanyánk esetében is igaz, bár itt a „mögött álló” férfi, Édesapánk. Édesanyánk sikereiben – amely elsősorban az alkotásai számában és minőségében, nem a kapott díjakban jelenik meg – Édesapánknak elvitathatatlan érdemei voltak, aki igyekezett az Édesanyánk számára mindig idegen és terhes, mai szóval menedzselési feladatokat átvenni tőle: „Te Kicsim, csak csináld a szobrokat.” mondta és igaza volt.

Édesanyánk élete során néhányszor találkozott olyan emberekkel, akik megérezték benne az alkotó csodát és segítették Őt abban, hogy dolgozhasson, kibontakoztassa tehetségét. Közülük is kiemelnénk Jármai Ervin bányamérnököt, az egyetlent, aki könyvet írt Édesanyánk bányászati és tudományos témájú műveiről. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani nekik, és talán ez a honlap kicsit róluk is szól.

R. Kiss Lenke munkássága

Köztéri szobrok

Kisplasztikák

Plakettek

Érmek

Közgyűjteményekben

Rajzok

A művészről

KISS, Lenke R. szobrász, (Illye [Ciumeghiu, RO], 1926. május 13. – Veszprém, 2000. január 18.)

1951-57: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mesterei: Barcsay Jenő, Mikus Sándor, Pátzay Pál. 1967, 1977: Egry József-díj. 1964 óta Veszprémben élt és dolgozott. Szobrászata figuratív, realista szellemiségű. Kisplasztikákat és megrendelésre monumentális kompozíciókat alkotott. Műveinek anyaga elsősorban a bronz és a kő, de gyakran alkalmazta az anyagok ötvözését is (bronz-kő, bronz-fa). Köznapi és mitológiai témákat, alakokat megjelenítő alkotásait expresszív formarend árnyalja.

(Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I–III. Enciklopédia Kiadó)

Interjú a művésszel

Videó lejátszása

Üzenet a szerkesztőnek

További elérhetőség

"Dolgozni – dolgozni, és a kincseket, ami bennünk van szétosztani az embereknek"
(R. Kiss Lenke)

Elérhetőségek

Designed with by Huszár Richárd