1965 Anyaság, Mosonmagyaróvár

Anya gyermekkel

Alumínium, 240 cm.
Készült: 1964.
Mosonmagyaróvár, bölcsőde előkertje
Felállítás éve: 1966.
Jelenlegi helye: Mosonmagyaróvár Rév u. 3.

A Mosonmagyaróvári Tanács vb. elnöke 1964. márciusában kérte a Képző és Művészeti lektorátus igazgatóját, hogy 3 szobrot adjanak a városnak, úgymint: egyet amely a társadalmi munkát (hagyománya van), egyet egy öntőmunkást (tradíciója van) és egyet amely egy szövőmunkást (szövőgyár van) ábrázol.

Megbízást egy vagy kétalakos, 220 cm szobor elkészítéséről 1964. május 14-én kapta R. Kiss Lenke.

Az 1964. júniusi zsűri Kiss István Népstadion úti műtermében volt.

Az 1965. március 16-i zsűri jegyzőkönyv (1:1 gipsz): „Varga Imre (zsűritag) szobrászművész 41.000Ft tiszteletdíjat javasol, mert a művész a saját eszközeivel egységes művet alkotott. Boross Zoltán (szaklektor) 39.000Ft-t javasol, közepes műnek tartja.” Ormos Tibor igazgató végül a tiszteletdíjat 39.000Ft-ban határozta meg.

https://www.kozterkep.hu/22639/anya-gyermekevel

“Egy másik, Anya gyermekkel c. szobra Mosonmagyaróvárra, az egyik óvoda udvarára készült 1964-ben, s 1966-ban állították föl. A megbízást még Budapesten kapta. Az épület tágas udvarán áll, az épülettől alig távol, annak oldalt fordítva. Az anya egy nyitott padon ül, térdén röpülő gyerek a kezében. A szobor egyetlen pillanat hangulatát rögzíti. Az alkotást nem jellemzi sem hangulatában, sem a mintázás módszerében a statikus jelleg, ennek hiánya R, Kiss Lenke művészetében itt fordul elő először.
Mint mondottuk, egyetlen pillanatot rögzít, de ez tele van vibrálással, mozgással. Az egész összhatás az életigenlést és a nemzedékek egymásrautaltságát hangsulyozza. A sivár környezetbe meleg emberséget visz ez az alumíniumban kivitelezett 240 cm alkotás.” (Szíj Rezső)