1968 Ülő női figura, Szekszárd

Ülő nő

haraszti mészkő, 240 cm
Felállítás helye: Szekszárd, Laktanya mögötti lakótelep
Felállítás éve: 1969.
Jelenlegi hely: Tartsay Vilmos u.

A megbízást 1966 júliusában kapta R. Kiss Lenke.

Az 1966. augusztus 09-i zsűri (Vigh Tamás, Marosán László) jegyzőkönyv (1:5 modell) a kétfigurás tervet nem fogadta el, de a kétfigurásból az ülő alakot igen.

1967 05 05-i jegyzőkönyv szól az 1:1 agyagmodell zsűrizéséről. A zsűri dr. Domanovszky György szaklektor volt egy személyben és a gipszmodell bemutatásától a Lektorátus eltekintett. A tiszteletdíjat 30.000Ft-ban állapították meg.

A szobor kőbe faragása 1968 októberében 4-én készült el.

A szobornak avatása nem volt ugyanúgy, mint R Kiss Lenke másik szekszárdi szobrának (Álló nő a Kórházkertben).

https://www.kozterkep.hu/1221/ulo-no-szobra

“1966-ban Szekszárdon két szobrát állították föl. Az egyiket egy lakótelepre szánták, de sem a szobor helyét nem jelölték meg, sem anyagát nem írták elő. Így született Lány c. kőszobra, egy 230 cm-es, térdeit átkulcsoló álmodozó arcú fiatal nő. A művész tömbszerű zártsággal oldotta meg feladatát, szinte az egyiptomi – hason­ló jellegű szobrok szigorúságával – mégis azzal a különbséggel, hogy az erősen legömbölyített alakot nagy, tiszta formákkal – mintázta meg.” (Szíj Rezső)