1971 Építők oszlopa, Veszprém

Építők emlékoszlopa (emlékkútja)

Mészkő, m.: 380 cm
Készült: 1969-70.
Eredeti/jelenlegi helyszín: Veszprém, Kiss Lajos lakótelep, Stadion és Dugovics u. sarkán
Felállítás éve: 1971.

1969. májusában a Lektorátus kapott egy levelet, hogy a Veszprém, Kiss Lajos telepi építők emlékoszlopának megtervezésére R.Kiss Lenkét jelöljék ki. A kért határidő 1970. április 4-e volt. A kijelölés, szerződéskötés 1969 augusztusában megtörténtek.

A tervet a zsűri – 1969. december 30-án, hivatkozással, hogy az oszlop (aluminium rácsszerkezet rajta függesztett kő elemek) „szerkezeti, statikai és egyben logikai problémákat adnak” – nem fogadta el. (Erről a tervről kép nem maradt fenn.) Javasolták továbbá, hogy vagy egy anyagból készüljön vagy a művész „igyekezzék megtalálni meg azok egymáshoz való viszonyának logikusabb, s az anyag magából következő módját.” Megállapítják továbbá, hogy a határidő nem tartható.

(Úgy emlékszem a tervezésben meghatározó súllyal vett részt Kiss István. Véleményem szerint stílusában a terv inkább hozzá, mint R. Kiss Lenke gondolatiságához áll közelebb.)

A következő, 1970. február 5-i zsűri (Boross Zoltán, Martsa István) ismét nem fogadta el a módosított tervet, de a város képviselői ragaszkodtak hozzá és új bizottság kijelölését kérték. A vb elnök helyettes pedig személyes tárgyalást kért a Lektorátus igazgatójától.

A lektorátus 1970. június 30-i határozatában ismételten nem fogadta el a tervet és kérte a művészt „foglalkozzék tovább a feladattal, szerényebb művet tervezzen, amely valóban csak egy emlékkő, s nem akar azonos súllyal jelentkezni a városban lévő többi emlékművel, melyek jelentősebb kell, hogy legyenek, mivel jelentősebb gondolatot fejeznek ki.”

Végül 1970 augusztus 18-án az eredeti zsűri – néhány megjegyzéssel (dombormű perspektivikuságának elhagyása, „karton” bemutatása) elfogadta a korábbihoz képest módosított, kő-anyagú oszlop tervét. A tiszteletdíjat 70.000Ft-ban határozta meg (igazgató rájegyzése).

A tervezésben eddig részt vevő építészt (Gubicza László) összeférhetetlenségre hivatkozással (Tanácsnál dolgozik) kizárják a további munkából.

1970. december 17-i zsűri jegyzőkönyvben egy megjegyzéssel (tégla osztás csökkentés) elfogadják az emlékoszlop 1:1 arányú gipszmodelljét.

1971 februárjában újra levél ment a várostól a Lektorátusnak, mert a zsűri még nem véglegesítette (senki nem ment el) a kivitelezőnél lévő 1:1 gipsz oszlopot és félő, hogy a tervezett júniusi avatás ezért veszélybe kerül.

Amint arról többek között a Veszprémi Napló is beszámolt, 1971. június 5-én felavatták az oszlopot.

https://www.kozterkep.hu/5528/epitok-kutja