1973 MÁFKI emlékmű, Veszprém

Szerves molekula (MÁFKI)

Anyaga: kő és bronz, 200 cm.
Készült: 1973.
Felállítás/jelenlegi helye: Veszprém, József Attila u. 34. MÁFKI (ma Pannon Egyetem) épület bejárata előtt
Felállítás éve: 1973

1972 decemberében levelet küldött a MÁFKI vezetése a Lektorátusnak, hogy az intézménynél történő szoborállításról (intézmény fennállása 25. évforduló) R. Kiss Lenkével régóta tartó egyeztetés sorozat eredményeképpen már meglévő kompozíciót fogadja el és a kivitelezésre is a művésznőt bízzák meg.

A zsűri 1973 január 11-én (Cifka Péter, Kiss Sándor) elfogadta a tervet. És ha már ott voltak, elfogadták az Pártházban felállítandó Lenin domborművet is. A határozatban a tervezési tiszteletdíjat 30.000Ft-ban állapította meg. A kész mű átadási határidejét 1973. augusztus 15-ben határozta meg.

Az 1973. március 27-i zsűri megjegyzés nélkül elfogadta az 1:1 gipszmodellt.

Idézet Cifka Péter 1973. március 28-i szakértői jelentésből:
„Teljes hatása – esztétikai érték tekintetében körülbelül ugyanolyan átlagteljesítmény, mint a „figurális” nők – tömkelege – csak anyagban történő kivitelezés után fog megmutatkozni, amikor a formai tekintetben átlagos és kissé közhelyszerű alakítást a különböző színű és fényű anyagok – kő és réz – szinhatása gazdagítja majd.”

1973. április 27-én a Képzőművészeti Kivitelező Vállalat 37.746Ft összegű ajánlatot adott a mű bronz kivitelezésére. 1973. május 9-én a Lektorátus felülvizsgálatot kért, mert a mű részben kő, és csak részben bronz anyagú. Május 25-én a Kivitelező Vállalat a kérés nem értésének adott hangot és az ajánlatot fenntartotta.

1973. június 1-én a mű részét képező 40 db „atom” kivitelezésre vonatkozóan szerződést köt a MÁFKI és R. Kiss Lenke, 31.455Ft összegben (Kivitelező Vállalat vállalati „regie”-vel csökkentett ajánlata szerinti összeg).

1973. augusztus 10-i zsűri jegyzőkönyv (Cifka Péter) alapján a Lektorátus augusztus 23-i határozatában elfogadja a kész művet.

A Veszprémi Napló 1973. szeptember 8-i száma beszámolt az avatásról.

https://www.kozterkep.hu/10394/szerves-molekula

“Veszprémben 1973-ban a Magyar Ásványolaj, Föld­gáz Kutató Intézet /MÁFKI/ vezetői kérték meg a művészt, hogy készítsen egy nagyobb szobrászati alkotást, mely kifejezi az intézet mun­kásságát. R. Kiss Lenkének tisztába kellett jönnie az intézetben fo­lyó munkával és ennek következtében úgy gondolta, hogy ebben az eset­ben csak non-figurativ alkotás jöhet szóba. Ezzel az intézet vezető­sége egyetértett. Nem úgy a fővárosi Lektorátus, amely reá jellem­ző módon azt bizonygatta az intézet ügyintézőinek, hogy R. Kiss Lenke nem alkalmas a feladat megoldására. Szerencsére az intézet kitartott a művész mellett. A mű, amely végül is az intézet, vezetőivel egyetér­tésben a szénlánc képletét fejezi ki, utal az intézetben folyó mun­kára, amelynek során a szénből különböző vegyületek, gázok stb.készülnek. Kifejezi a mü azt is, hogy az emberi tudás hogyan fejti meg az élettelennek látszó természet, ez esetben a szén titkait, a holtnak látszó anyagból hogyan állít elő mozgékony, folyékony, “élő” anyagot. Az élettelen anyag gyűrűjében a tudomány meglátja a mozgó, élő, változó anyag lehetőségét, tehát a mű felfogható úgy is, mint az ember értelmének győzelme az élettelen anyag fölött. Maga a szénlánc képlet kőből faragott kerethez kapcsolódik, a különböző párok kép­lete a kőhöz tapad. A művet sikerült körplasztikává. alakítania, s azóta is ott áll az intézet bejárati lépcsője előtt felfényezett tardosi kőbe ágyazva. Levegős tér fogja körül, közelről, távolról egy­aránt élvezetes látványt nyújt a 2 méteres mű, melyet Szerves kémia címen tartunk számon a művész munkásságában.” (Szíj Rezső)