1974 Ney Dávid portédombormű, Várpalota

Ney Dávid portré-dombormű
Anyaga: bronz
Felállítás ideje: 2001
Jelenlegi helye: Jó Szerencsét Művelődési Központ

A Várpalotai Városi Tanács 1973. december 3-i levelében kezdeményezte a Lektorátusnál Ney Dávid, mint a város szülöttének fellépésének 100. évfordulójára (1974. február) bronz portré elkészítését. Kérte továbbá R. Kiss Lenke kijelölését, aki a 60×40 cm-es portrét már elkészítette.

A Lektorátus 1975. január 21-én válaszolt. Válaszában közölte, hogy
a portré felállításához a tevékenységi kör szerint intézmény (Minisztérium, Akadémia) hozzájárulása szükséges,
nem tartja helyesnek a kijelölés előtt a művésszel történő tárgyalást,
a Lektorátus által kezelt zárolt keret terhére csak a Lektorátus engedélyével adható ki megbízás, különös tekintettel a felszabadulás 30. évfordulójára, a portré domborművet le fogja zsűriztetni, és a bizottság javaslata szerint dönt a munka folytatásáról vagy más művész kijelöléséről.

1975. január 25-i zsűri (Cifka Péter, Kiss Sándor) nem fogadta el az 1:1 gipszmodellt, hivatkozással arra, hogy „a portré mintázása nem egységes, a profil illetve félprofilban való mintázás keveredése miatt nem szerkezetileg tisztázatlan, széteső.” Ezt a véleményt később a Lektorátus határozatban is megerősítette.

“Az előző évben egy Ney Dávid érmet elfogadott a Lektorátus, azt ugyanis a város fizette (2 oldalas 12 cm) az utóbbit amit nem tartott megvalósításra alkalmasnak, azt neki kellett volna fizetnie, ezért nem azt mondta a művésznek, milyen átdolgozást javasol, hanem egyszerűen elvetette.” (Szíj Rezső)

https://www.kozterkep.hu/19586/ney-david-dombormuves-emlektabla