1975 Cholnoky és Simonyi portrédombormű, Veszprém

Simonyi Zsigmond és Cholnoky Jenő domborművei

Anyaga: bronz, 35 x 28 cm.
Készült: 1975/76.
Felállítás/jelenlegi helye: Veszprém, Kossuth L. u. 7.
Elhelyezés éve: 1976.

1974. március 28-i levelében a Megyei Tanács VB Művelődési Osztálya kezdeményezte a megsemmisült, Lőrincz Lajostól átvett eredeti gipszminta alapján Simonyi Zsigmond domborművének elkészítésében R. Kiss Lenke kijelölését. Jelezte, hogy a költségeket a Veszprémi Ingatlankezelő Vállalat fedezi. A tervezett avatási időpont 1974. április 15.

1974. április 12-i zsűri (ifj. Szabó István, Marosán László, Várady Sándor) a kész művet elfogadja. A zsűrit a Lektorátuson tartották, ahova a R. Kiss Lenke a kész művet a megbízó határidő sürgetése okán beszállított. A tiszteletdíjat 12.000Ft-ban állapították meg.

1974. május 5-ia a Megyei Tanács VB Művelődési Osztályának írt levelében a Lektorátus rögzíti, hogy „nem az első eset, hogy R. Kiss Lenkét a Megyei Tanács utólagos jóváhagyásával vagy tudta nélkül bízzák meg, amelyek teljesítése a rövid határidő miatt a mű kvalitását veszélyezteti” Majd a szabályos eljárásrend betartására hívja fel a címzett figyelmét. Végül így zárja a levelet: „Kérjük, hogy a továbbiakban e szerint szíveskedjenek eljárni, mert részünkről ez volt az utolsó eset, hogy kész művet bíráltunk el.”

1975. május 16-i levelében a Megyei Tanács VB Művelődési Osztály kezdeményezte a Lektorátusnál Cholnoky Jenő földrajztudós szülőházán emléktábla elhelyezését valamint Simonyi Géza nyelvtudós portré-dombormű pótlását. Kérték R Kiss Lenke kijelölését és közölték, hogy a kivitelezések költségeit a Magyar Földrajzi Társasággal közösen a Megyei Tanács fedezi.

Az 1975. június 6-i határozat kijelöli R. Kiss Lenkét, 8.000Ft tervezési díj előírása mellett.

1975. november 26-i zsűri (Kiss Sándor) jegyzőkönyvében megállapítja, hogy „a portré karakteres, jól sikerült munka” és az 1:1 gipsz modellt elfogadja. A szerzői díjat (kivitelezéssel együtt) 13.000Ft-ban állapítja meg.

1976. február 2-i levelében a Megyei Tanács VB Művelődési Osztály közölte a Lektorátussal, hogy a Cholnoky Jenő portrédomborművet elfogadta.

Az 1976. február 18-i Lektorátusi határozat „tudomásul veszi és engedélyezi” a mű elhelyezését.

https://www.kozterkep.hu/15591/simonyi-zsigmond

https://www.kozterkep.hu/16944/cholnoky-jeno