1976 Metamorfózis, Tapolca

Metamorfózis

Anyaga: krómacél, 400 cm
Felállítási hely: Tapolca, Hősök tere
Felállítás éve: 1981 (?)
Jelenlegi hely: Tapolca, Y házak

1975. november 14-i levelében a Tapolca Városi tanács Vb Műszaki Osztály jelezte a Lektorátusnak, hogy a Hősök terére tervezett szobor elkészítésénél a Városi Tanács elnöke R. Kiss Lenke közreműködését kérte és a Lektorátus tegye meg, ami a hatáskörébe tartozik. A költségek viselését a Városi Tanács vállalta.

1975. december 23-i határozatában a Lektorátus kijelölte R. Kiss Lenkét és Hoppál Dezső építészt. A művészi tervezési tiszteletdíjat 8.000Ft-ban az építészit 3.000Ft-ban állapítja meg.
Az 1976. január 2-án megkötött szerződésekben a 1:5 arányú terv 1976. február 20-ig történő bemutatását rögzítették.

A 1976. március 5-i zsűri (Kő Pál, Németh Mihály) a bemutatott két terv (1:20, 1:10) közül az 1:20 méretarányút tartja szerencsésebbnek. A méretet 350 cm-ben, az anyagot vörösréz lemezben, a művészi tiszteletdíjat 35.000Ft, az építészit 4.000Ft összegben javasolják. A határozat előírja a 1:2 méret arányú plasztika bemutatását, május 31-ig.

Az 1976. augusztus 13-i zsűri (Kő Pál, Marosán László) elfogadta az 1:2 arányú gipszmodellt, a végleges méretet 400 cm határozta meg.

A Lektorátus 1976. szeptember 2-i határozata a kivitelezésre kifizethető összeget módosítással (nem fogadta el a műterem rezsi költséget és az előre nem látható kiadásokat) 313.700Ft-ban – a tényleges költséget bemutatásának előírása mellett – határozta meg. Az ajánlatban a szobor anyagaként már rozsdamentes acél szerepel.

A kivitelezésbe aktívan bekapcsolódott R. Kiss Lenke testvére, Kiss István is. A végleges szobor a gipsz modellhez képest bekövetkezett változásának okaként – a krómacél lemezből, mint anyag tulajdonságaiból eredő módosulásokon túlmenően – az ő művészi, szemléleti mássága jelölhető meg.

1977. március 5-én a Tapolca Város Tanács Lektorátusnak írt levelében kérte építészeti munkákra vonatkozó ajánlatot.

1977. július 29-i levelében a Tapolca Tanács kezdeményezte az R. Kiss Lenkével és Hoppál Dezsővel kötött szerződés összegének megemelését, tekintettel a bonyolult építészeti előkészítő munkákra.

1977. augusztus 1-i zsűri (Marosán László) elfogadja a kész művet, a szerzői díjat 60.000Ft javasolja megállapítani. A 4-i lektorátusi határozat a végleges szerzői díjat 50.000Ft állapítja meg. Előírja bemutatásra a medence építészeti tervét.

1977. augusztus 15-i levelében a Lektorátus közli a Tapolcai Tanáccsal, hogy Hoppál Dezső építészeti díját csak a kiviteli tervdokumentáció átvétele után állapítja meg, melyet az építész felszólítás ellenére sem késztett el.

1977. augusztus 31-i levelében a Tapolcai tanács kérte a Lektorátustól a kivitelezés kifizetéséhez előírt számlákat, melyeket a Lektorátus is kért R. Kiss Lenkétől. A művésznő megírta a Lektorátusnak, hogy számlák nincsenek, de a zsűri véleménye szerint is az elkészült alkotás értéke meghaladja a megbízó által fizetett összeget valamint a többi, hasonló művek rendelkezésre álló kivitelezési költségei is meghaladják a tapolcai krómacél szobor költségeit.
A levelet a Lektorátus továbbküldte a Tapolca Tanácsnak.

1979. augusztus 20-án Hoppál Dezső levelet írt a Lektorátusnak, melyben leírta, hogy az építészeti tervezést eddig azért nem készítette el, mert a Tapolca Tanács társadalmi munkában szerette volna elkészíttetni, a kivitelezéssel együtt. Ennek megfelelően 1979. június 9-ig nem igényelték tőle a tervezést, amikor is megküldték a megbízást, melynek birtokában elkészíti a tervezést.

A szobor felavatási eseményének időpontjáról nem találtam információt.

2008. november 13-i levelében a Tapolca Város Polgármestere képviselői kezdeményezték a szobor áthelyezését a Lektorátusnál. Az indok a városrendezési tervének végrehajtása volt.

2008. december 2-i szakvéleményében a Lektorátus hozzájárult a szobor áthelyezéséhez az Y házak közzé, a Kazinczy térre az eredetileg vízzel telt medence helyett növénnyel benőtt medence fölé, de tágasabb térbe.

2021. március 3-i, a tapolcamédia.hu-n megjelent hír szerint a Metamorfózist a tapolcai buszpályaudvar átépítésének kapcsán lebontották és ideiglenes helyre szállították, (a jogutódok értesítése és hozzájárulás nélkül.)

https://www.kozterkep.hu/242/metamorfozis-szobor

“A művész 1976-ban egy 20×16 méteres medencét tervezett, a perem magas­sága 80 cm, amelyre le is lehet ülni. A medencén belül két egymásra helyezett, oválisan kiképzett víz medencét tervezett, amely úgy hat, mint két egymásra csúszó tál, a kisebb medencéből belefolyik a víz az alsó nagyobbikba. A kismedencében helyezett el közvetlenül a víz szintjén egy krómacélból készült 4 méter magasságú, repülő, angyalszerű jelenséget. Ez a figura maszkhoz hasonló fejével, megje­lenésével a nézőben kiválthatja a pillangó képzetét éppúgy, mint egy női alakét. Ruházata dúsan redőzött, karjait, melyek úgy hatnak, mintha szárnyak lennének, széttárja. Egészében a röpülés képzetét jelképezi. Sem testi mivoltában, sem hangulatában nincs semmi, földhöz tapadó /statikai/ jellegű vonás. Voltaképpen a repülés emberfö­lötti gyönyörűségét, a szárnyalás emberen túli szépségét, e szüntelen alakulás, az átváltozás hangulatát fogalmazta rang.A medence fehér műkőből készül, ha elkészül.”(Szíj Rezső)