Technika II.

„1974-ben a veszprémi Nehézvegyipari Kutató Intézet fönnállása 25. évfordulójára készített egy bronz domborművet 1 m-es nagyságban. Noha a növényi-leveles-elemek, kalászok, a föld rögei, mint tárgyi kellékek jól felismerhetők, alkotása mégis sok titokzatosságot hordoz, Az intézet munkája a kívülálló számára áttekinthetetlen, s azzal, hogy a növényvédelemtől kezdve egész sor kutatási feladattal foglal­kozik, ez nem sokat mond a kívülállónak. A művész burjánzó növényi elemeket alkalmazott a domborművön, erős festői hatással. A mű maga emblémaszerű és bronzból készült. Lényegében hűen utal az intézetben folyó munkára. Valahányszor nézzük, meg-megújuló alkalom a lét tit­kain való elmélkedésre. A számítógépszalagon az intézet igazgatóinak “rejtjeles” neve lyukkártyaszerűen került megörökítésre. Az élet mellett a környezeti ártalmakra is találunk utalást, tehát az intézet valóban széleskörű munkásságára.” (Szíj Rezső)