Bakonyi Pantheon, Zirc

Tudós portrék

Anyag: bronz
Készítés/felállítás ideje: egyedi
Felállítás helye: Bakonyi Panteon, Zirc, a ciszterci apátság belső udvara

Dr. Darnay (Dornyay) Béla, 1970.

Rómer Flóris, 1971.

Dr. Faller Jenő, 1971.

Dr. Vitális István, 1971.

1971. szeptember 30-án kelt levelében a Megyei Tanács VB. Művelődési Osztály a Bakonyi Intézőbizottság kérésére azzal fordult a Lektorátushoz, hogy a Bakonyi Panteonban felállítandó 2 db bronz plakett R. Kiss Lenke által történő elkészítéséhez járuljon hozzá.
A költségeket a Középdunántúli Szénbányászati Tröszt és a Bakonyi Intéző Bizottság viselte.
A Magyar Nemzet 1971. december 3-i sz. beszámolt a korábban illetve a Veszprémi Napló tudósított a december 1-én felavatott Faller Jenő és Vitális István plakettekről.

Dr. Rédl Rezső, 1973.

Dr. Róth Gyula, 1973.

Weszprémi István, 1973.
Születésének 250. évfordulóján, 1973. szeptember 27-én került sor az avatásra, mint arról a Veszprémi Napló aznapi száma beszámolt.

Farkasházi Fischer Mór, 1975.

Lóczy Lajos, 1977.
Veszprémi Napló 1977. október 8-i számában kép jelent meg a portréról.

Dr. Pfeifer Ignác, 1978.
A Veszprémi Napló 1978. szeptember 29-i sz. beszámolt az avatásról.

Dr. Köves János, 1982.
Reguly Antal, 1982.
Dr. Telegdy-Róth Károly 1982.
A Veszprémi Napló 1982. június 5-i sz. beszámolt az avatásról.
Dr. Tallós Pál, 1982.
A Veszprémi Napló 1982. június 19-i sz. beszámolt az avatásról.

A négy tudós portréjának felállításáról a Lektorátus 1982. június 8-án (!) hozott határozatot, azzal a megkötéssel, hogy R. Kiss Lenke abban az esetben készítheti a portrékat, ha a portrék anyagukban, formájukban eltérő megoldásúak lesznek a monotonitás elkerülésére, illetve a tervek Cifka Péter előzetes (?) megtekintése mellett.

Az 1982. szeptember 14-i zsűri (Cifka Péter, Mészáros Mihály) jegyzőkönyve alapján, 1982. november 4-i határozatában a Lektorátus a portrékat 33.000Ft/db tiszteletdíj+kivitelezési költség meghatározása mellett elfogadta.

dr. Telegdy Róth Károly és dr. Köves János portréjának a költségeit a Magyarhoni Földtani Társulat Közép- és Észak-dunántúli Szervezete illetve a PHYLAXIA Vállalat elfogadta.

Reguly Antal portréjának a költségeit 21.000Ft-ban vállalta a Zirc Nagyközség Közös Tanácsa, hivatkozással a művésszel történt előzetes megegyezésre.

dr. Tallós Pál portréjának költségeit az Országos Erdészeti Egyesület Veszprémi Csoportja – bár 21.000Ft keretösszegről kaptak korábban tájékoztatást – 26.000Ft-ban elfogadja.

dr. Majer Antal 1996.
A Veszprémi Napló 1996. augusztus 21-i sz. beszámolt az avatásról.

Jelenleg a Zirci Ciszterci Apátság területén működő  Bakonyi Természettudományi Múzeum állandó kiállításai a “A Bakony természeti képe” és “A Kárpát-medence ásványai” és a  Zirci Galéria kap még helyet a kiállítások mellett, illetve Zirc nagyjai és Bakonykutatók Panteonja.